Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

produkty:aktualizacja_oprogramowania_wbudowanego [2013/06/19 18:06] (aktualna)
Piotr Kleczyński utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +<​html><​span style="​color:​green;​font-size:​150%;​font-weight:​bold">​
 +Aktualizacja oprogramowania wbudowanego
 +</​span><​hr></​html>​\\
  
 +Przed aktualizacją oprogramowania wbudowanego komputera pokładowego easyCSDU PRO należy zapoznać się z rozdziałem:​ [[produkty:​zastrzeżenia_prawne|Zastrzeżenia prawne]] oraz [[produkty:​warunki_bezpiecznego_uzytkowania|Warunki bezpiecznego użytkowania]].
 +
 +Jeśli występują jakiekolwiek problemy z wielowirnikowcem Hornet lub innymi produktami RCC najpierw należy sprawdzić czy oprogramowanie wbudowane (FirmWare) w danym urządzeniu oraz używaba aplikacja MultiRotorGCDT jest w najnowszej wersji. Nie zapewniamy kompatybilności oprogramowania w dół. ​
 +
 +Aktualizacja oprogramowania jest czynnością,​ którą użytkowników produktów RCC może wykonać samodzielnie. Można też zlecić wykonanie aktualizacji oprogramowania pracownikom zespołu <​html><​i><​b>​R<​span style="​color:​green">​C</​span>​Concept <span style="​color:​green">​TEAM</​span></​b></​i></​html>​. W takim wypadku jest to usługa płatna polegająca indywidualnej wycenie oraz osobnym ustaleniom.
 +
 +**UWAGA!**\\ ​
 +Zawsze należy korzystać z najnowszych wersji oprogramowania wbudowanego (FirmWare) sterujących urządzeniami RCC oraz najnowszej wersji aplikacji MultiRotorGCDT.
 +
 +Informacje o aktualizacjach oprogramowania są podawane w rozdziale [[http://​wiki.rcconcept.pl/​doku.php?​id=wiadomosci_rcc|Wiadomości RCC]].
 +
 +Aby wykorzystać wszystkie możliwości wielowirnikowca Hornet należy aktualizować oprogramowanie,​ ponieważ ono jest cały czas rozwijane. Rozwój oprogramowania to nie tylko dodawania oczekiwanej funkcjonalności,​ ale także usuwanie błędów lub niedociągnięć znalezionych w systemie. ​
 +
 +Oprogramowania składa się z kilku niezależnych części które muszą ze sobą współpracować:​
 +  * [[Oprogramowanie MultiRotorGCDT]]
 +  * [[Oprogramowanie wbudowane dla easyCSDU PRO]]
 +  * [[Oprogramowanie wbudowane dla easyESCU]]
 +
 +Sposób postępowania przy zmianie oprogramowania:​
 +  - Przed połączeniem Horneta z aplikacją MultiRotorGCDT należy zdjąć śmigła z piast silników.
 +  - Przed instalacją nowej wersji oprogramowania zaleca się zapamiętanie własnych ustawień komputera pokładowego w pliku XML przez ich zapis w obecnie używanej aplikacji MultiRotorGCDT.
 +  - Należy upewnić się, że używana aplikacja jest w najnowszej wersji a jeśli nie jest, pobrać najnowszą wersję zgodnie z opisem w rozdziale: [[Oprogramowanie MultiRotorGCDT]].
 +  - Należy pobrać najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego (plik *.rcc) dla komputera podkładowego easyCSDU PRO zgodnie z opisem w rozdziale [[Oprogramowanie wbudowane dla easyCSDU PRO]].
 +  - Po uruchomieniu aplikacji MultiRotorGCDT w najnowszej wersji należy połączyć się z komputerem pokładowym wielowirnikowca Hornetem (nie jest konieczne podłączenie pakietu od wersji easyCSDU PRO V2.0 oraz wyższych).
 +  - Aby zmienić oprogramowanie komputera podkładowego należy przejść do zakładki "​Aktualizacji oprogramowania"​.
 +  - W zakładce trzeba wybrać zapamiętany wcześniej na dysku plik *.rcc.
 +  - Po naciśnięciu przycisku następuje wymiana oprogramowania w tym czasie nie należy odłączać rozłączać przewodów aż do zakończenie tego procesu - zakończenie programowania jest sygnalizowane przez aplikację MultiRotorGCDT.
produkty/aktualizacja_oprogramowania_wbudowanego.txt · ostatnio zmienione: 2013/06/19 18:06 przez Piotr Kleczyński