To jest stara wersja strony!


Dodawanie nowej wersji językowej do aplikacjiRCCDodanie tłumaczenia

Dodanie nowego pliku tłumaczeń nie jest trudnym zadaniem.

Aby dodać nowy język należy w folderze locale utworzyć folder o nazwie wg jednej z dwóch następujących zasad:

  • „xx”, gdzie xx to dwuliterowy kod nazwy kraju wg standardu ISO 639 (http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm na dole strony pod pozycją ISO 639: 2-letter codes). Prawidłowe nazwy to np. „pl” dla polskiego, „en” dla angielskiego, „de” dla niemieckiego” czy też „es” dla hiszpańskiego.
  • „xx_YY”, gdzie xx to kod wg ISO639 jak w powyższym punkcie, natomiast YY to kod kraju ISO 3166-1 alfa-2, np „en_US” czy też „en_UK” oznacza odpowiednio „angielski (Stany Zjednoczone)” i „angielski (Zjednoczone Królestwo). Pełen wykaz w pierwszej kolumnie na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

Obie powyższe formy nazewnictwa są dopuszczalne. Nazwa folderu jest krytyczna. To na jej podstawie aplikacja rozpoznaje jaki język tłumaczenia jest w nim zapisany. W kolejnym kroku kopiujemy plik wynikowy ekstrakcji do nowoutworzonego folderu. Ważne jest by plik miał nazwę tak samo jak plik wykonywalny aplikacji (czyli dla aplikacji RCC.exe będzie to RCC.po). Prawidłowa struktura folderu locale wygląda przykładowo:

  • locale/RCC.po – plik będący bazą wykonywania nowych tłumaczeń
  • locale/de/RCC.po – plik z tłumaczeniem na język niemiecki
  • locale/en_US/RCC.po – plik z tłumaczeniem na amerykański angielski

itd…

Utworzenie pliku tłumaczeń

Pliki tłumaczeń tworzone są na podstawie pliku RCC.po, który zawiera wszystkie łańcuchy znakowe aplikacji. By wykonywanie tłumaczeń na inne języki było łatwiejsze, postanowiliśmy, że językiem RCCapplication będzie język angielski. Tym samym plik RCC.po zawiera angielskie łańcuchy znakowe, które gotowe są już do tłumaczenia.

Do tłumaczenia konieczne jest posiadanie tylko jednego prostego edytora: PoEdit (http://www.poedit.net/download.php). Po instalacji należy za jego pomocą otworzyć plik RCC.po. Sama obsługa tego programu jest intuicyjna: w celu przetłumaczenia frazy zaznaczamy ją w górnej części ekranu, następnie wpisujemy tłumaczenie w pole tekstowe znajdujące się w dolnej części okna.

www.rcconcept.pl_pub_screenshot_mini_tlumaczenie.jpg

Plik taki reprezentuje katalog słów. Po zapisaniu tego pliku poleceniem 'Zapisz katalog' powstaje plik RCC.mo i to on wykorzystywany jest do tłumaczenia - jest to binarna wersja pliku RCC.po. Oba pliku umieścić należy w katalogu odpowiadającemu danemu językowi (patrz wyżej).

Dodatkowo, przy zapisie wyskakuje komunikat o błędzie: 'fatal error'. Należy go zignorować. Być może wynika on ze zbyt dużej długości pliku bądź niedozwolonych znaków, ale nie zauważono nieprawidłowej pracy mechanizmu tłumaczenia mimo tego błędu.

Dostępne wersje językowe

Na dzień 23 maj 2011 dostępne są następujące języki:

  • EN: angielski
  • PL: polski
produkty/dodawanie_nowej_wersji_jezykowej.1306346537.txt.gz · ostatnio zmienione: 2011/05/25 20:02 przez Piotr Kleczyński