Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
produkty:kalibracja_akcelerometrow [2011/08/21 16:27]
Piotr Kleczyński
produkty:kalibracja_akcelerometrow [2012/01/12 10:55]
Piotr Kleczyński
Linia 36: Linia 36:
   - załączyć zasilanie modelu przez podłączenie pakietu napędowego   - załączyć zasilanie modelu przez podłączenie pakietu napędowego
   - wejść w procedurę programowania z przycisku (długie naciśnięcie przycisku PROG)   - wejść w procedurę programowania z przycisku (długie naciśnięcie przycisku PROG)
-  - wybrać opcję ​3: kalibracja aparatury (prawa dioda LED w kolorze niebieskim) i przeprowadzić ją zgodnie z opisem: [[Kalibracja aparatury]]+  - wybrać opcję ​2: kalibracja aparatury (prawa dioda LED w kolorze niebieskim) i przeprowadzić ją zgodnie z opisem: [[Kalibracja aparatury]]
   - krok 6 wykonać należy tylko jednokrotnie;​ za każdym następnym razem można go pomijać   - krok 6 wykonać należy tylko jednokrotnie;​ za każdym następnym razem można go pomijać
   - po automatycznym resecie urządzenia ponownie wejść do menu programowania z przycisku   - po automatycznym resecie urządzenia ponownie wejść do menu programowania z przycisku
-  - wybrać opcję ​4: kalibrację akcelerometrów (prawa dioda LED w kolorze fioletowym)+  - wybrać opcję ​3: kalibrację akcelerometrów (prawa dioda LED w kolorze fioletowym)
   - przed wejściem w procedurę kalibracji upewnić się, że włączona jest aparatura i drążek gazu znajduje się w pozycji minimalnej   - przed wejściem w procedurę kalibracji upewnić się, że włączona jest aparatura i drążek gazu znajduje się w pozycji minimalnej
   - wejść w procedurę kalibracji akcelerometrów przez długie naciśnięcie przycisku PROG (to ten bliżej krawędzi płytki)   - wejść w procedurę kalibracji akcelerometrów przez długie naciśnięcie przycisku PROG (to ten bliżej krawędzi płytki)
Linia 58: Linia 58:
   * ustawić platformę w pozycji jak na poniższym rysunku:   * ustawić platformę w pozycji jak na poniższym rysunku:
  
-**1) Oś PITCH - pozycja ​1.:**\\+**1) Oś PITCH - 1 pozycja kalibracyjna:**\\
 [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_05.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_05.png}}]] [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_05.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_05.png}}]]
  
Linia 69: Linia 69:
   - powtórzyć kroki 1. - 6. dla pozostałych 5 pozycji platformy (kolejne 3, tj.: 2), 3) i 4) są niczym innym, jak tylko obracaniem modelu o 90 stopni względem pozycji 1., zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara ):   - powtórzyć kroki 1. - 6. dla pozostałych 5 pozycji platformy (kolejne 3, tj.: 2), 3) i 4) są niczym innym, jak tylko obracaniem modelu o 90 stopni względem pozycji 1., zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara ):
  
-**2) Oś ROLL - pozycja ​1.:**\\+**2) Oś ROLL - pozycja ​kalibracyjna:**\\
 [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_03.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_03.png}}]] [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_03.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_03.png}}]]
  
-**3) Oś PITCH - pozycja ​2.:**\\+**3) Oś PITCH - pozycja ​kalibracyjna:**\\
 [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_06.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_06.png}}]] [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_06.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_06.png}}]]
  
-**4) Oś ROLL - pozycja ​2.:**\\+**4) Oś ROLL - pozycja ​kalibracyjna:**\\
 [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_04.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_04.png}}]] [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_04.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_04.png}}]]
  
-**5) Oś YAW - pozycja ​1.:**\\ +**5) Oś YAW - pozycja ​kalibracyjna:**\\ 
 [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_02.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_02.png}}]] [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_02.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_02.png}}]]
  
-**6) Oś YAW - pozycja ​2.:**\\ +**6) Oś YAW - pozycja ​kalibracyjna:**\\ 
 [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_01.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_01.png}}]] [[http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​S6M_fully_G10_kalibracja_01.png|{{http://​www.rcconcept.pl/​imgs/​kalibracjaAkcelerometrow/​mini/​S6M_fully_G10_kalibracja_01.png}}]]
  
   * opuszczenie drążka gazu po skalibrowaniu ostatniej 6 pozycji spowoduje automatyczny RESET komputera pokładowego easyCSDU   * opuszczenie drążka gazu po skalibrowaniu ostatniej 6 pozycji spowoduje automatyczny RESET komputera pokładowego easyCSDU
-  * kalibracja osi PITCH, ROLL i YAW przebiegła pomyślnie +  * oznacza to, że kalibracja osiPITCH, ROLL i YAW przebiegła pomyślnie 
-  * jest to sygnalizowane ​lewą diodą LED w kolorze zielonym po wybraniu ​menu pozycji 4.+  * prawidłowa kalibracja ​jest sygnalizowana po wejściu w programowanie z przycisku ​lewą diodą LED w kolorze zielonym po wybraniu ​menu pozycji 4
produkty/kalibracja_akcelerometrow.txt · ostatnio zmienione: 2012/01/12 10:55 przez Piotr Kleczyński