Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
produkty:parametry_regulatora_easyescu [2011/08/23 19:19]
Piotr Kleczyński
produkty:parametry_regulatora_easyescu [2011/12/20 16:51] (aktualna)
Jacek Owczarek
Linia 1: Linia 1:
-<​html><​span style="​color:​green;​font-size:​150%;​font-weight:​bold">​ +Szukana zawartość została przeniesiona tutaj
-Parametry regulatora easyESCU +[[produkty_rcc:moduly_elektroniczne:programowalne_paremetry_regulatora_easyescu]]
-</​span><​hr></​html>​\\ +
- +
-Regulatory easyESCU są w pełni programowalne. Daje to duże możliwości jeśli chodzi o dopasowanie ich do konkretnych napędów, ale pociąga za sobą niebezpieczeństwo uszkodzenia regulatora, jeśli użytkownik zmienia parametry regulatora w sposób nieświadomy. Szczególnie ważne są parametry odpowiedzialne za stabilizator obrotów oparty o regulację PI takie jak wzmocnienie członu proporcjonalnego P oraz stała czasu całkowania Ti. Niewłaściwy ich dobór (przekroczenie wartości krytycznych) dla danego napędu złożonego z: +
-  * silnika +
-  * śmigła +
-  * pakietu +
-będzie powodował wyjście regulatora PI z zakresu stabilnej pracy, co pociąga za sobą przekroczenie dopuszczalnych prądów i powoduje w konsekwencji uszkodzenie tranzystorów MOS w końcówce mocy regulatora obrotów. +
- +
-**UWAGA!\\ +
-Nieodpowiednie ustawienie parametrów lub wczytanie niewłaściwego profilu może doprowadzić do trwałego uszkodzenia regulatora obrotów.** +
- +
-====== Tabela parametrów ====== +
- +
-^    Parametry programowalne regulatora easyESCU ​                                                                                                     ^^^^^^ +
-| **Nr** |     ​**Parametr** ​                    | **Wartość MIN** | **Wartość MAX** | **Jednostka** |   ​**Opis parametru** ​ | +
-^ Wejście sterujące PWM                                                                                                                               ​^^^^^^ +
-|   ​1 ​   |   ​Wartość minimalna ​                 |  500            |  2500           ​| ​ ms           | Minimalna wartość sygnału PWM z odbiornika ​          | +
-|   ​2 ​   |   ​Wartość maksymalna ​                ​| ​ 500            |  2500           ​| ​ ms           | Maksymalna wartość sygnału PWM z odbiornika ​         | +
-|   ​3 ​   |   ​Poziom włączający ​                 |  > (1)          |  -              |  ms           | Poziom PWM powyżej którego następuje uruchomienie silnika ​  | +
-|   ​4 ​   |   ​Histereza ​                         |  < {(3)-(1)} ​   |  -              |  ms           | Odstęp sygnału PWM poniżej progu włączającego powodujący wyłączenie silnika ​  | +
-^ Komutator elektroniczny - faza Pozycjonowania ​                                                                                                      ​^^^^^^ +
-|   ​5 ​   |   Czas trwania fazy                  |  10             ​| ​ 65535          |  ms           | Czas trwania fazy pozycjonowania wirnika ​            | +
-|   ​6 ​   |   ​Wysterowanie PWM                   ​| ​ 0              |  100            |  %            | Poziom wysterowania tranzystorów mocy. Wszędzie tam, gdzie mowa jest o wysterowaniu PWM tranzystorów mocy 0 odpowiada minimalnej dozwolonej wartości PWM nie zerowemu wypełnieniu sygnału PWM   | +
-^ Komutator elektroniczny - faza rozruchu OP                                                                                                          ^^^^^^ +
-|   ​7 ​   |  Wysterowanie startowe PWM           ​| ​ 0              |  100            |  %            | Poziom wysterowania tranzystorów mocy przy rozpoczęciu fazy rozruchu silnika w tzw. otwartej pętli ​  | +
-|   ​8 ​   |  Wysterowanie końcowe PWM            |  0              |  100            |  %            | Poziom wysterowania odpowiadający osiągnięciu końcowej częstotliwości przełączania faz. (patrz (10))   | +
-|   ​9 ​   |  Częstotliwość początkowa ​           |  12             ​| ​ 500            |  Hz           | Startowa częstotliwość komutacji faz w trybie rozruchu silnika w otwartej pętli ​  ​| ​  +
-|  10    |  Częstotliwość końcowa ​              ​| ​ 12             ​| ​ 500            |  Hz           | Końcowa częstotliwość generacji rozruchowej rampy. Po dojściu do tej częstotliwości sterownik wstrzymuje działanie i po krótkiej przerwie przechodzi do pozycjonowania wirnika | +
-|  11    |  Szybkość narastania częstotliwości ​ |  1              |  200            |  10*Hz/​s ​     | Krok z jakim ma narastać częstotliwość komutacji faz |  +
-|  12    |  Minimalna liczba detekcji ZC        |  1              |  128            |  -            | Minimalna liczba poprawnych detekcji synchronizacyjnych jaka musi być osiągnięta by sterownik przeszedł do normalnej pracy synchronicznej ze sprzężeniem zwrotnym | +
-|  13    |  Minimalna częstotliwość komutacji ​  ​| ​ 12             ​| ​ 500            |  Hz           | Minimalna częstotliwość komutacji faz powyżej której może nastąpić przejście do właściwej pracy silnika ​  |  +
-|  14    |  Kąt wyprzedzenia ​                   |  1              |  999            |  -            | Jest to współczynnik określający kąt wyprzedzenia – opóźnienia komutacji w fazie właściwej pracy silnika. Wartość 500 odpowiada sytuacji gdy okres od momentu detekcji „przejścia przez zero” (synchronizacji) do komutacji wynosi połowę okresu pomiędzy poprzednimi komutacjami. Wartości poniżej odpowiadają skróceniu tego czasu a wartości powyżej jego wydłużeniu |  +
-^ Regulator ​                                                                                                                                          ​^^^^^^ +
-|   ​15 ​  ​| ​ Współczynnik P                      |  1              |  1000           ​| ​ -            | Współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego regulatora ​  | +
-|   ​16 ​  ​| ​ Współczynnik Ti                     ​| ​ 100            |  2000           ​| ​ -            | Współczynnik stałej całkowania regulatora ​  | +
-|   ​17 ​  ​| ​ Maksymalna prędkość obrotowa ​       |  500            |  7000           ​| ​ obr./​min. ​   | Jest to prędkość obrotowa jaka odpowiada pojawieniu się na wejściu sterującym PWM maksymalnej wartości (patrz (2))   | +
-|   ​18 ​  ​| ​ Liczba biegunów silnika ​            ​| ​ 1              |  …              |  -            | Liczba biegunów silnika. Wartość ta jest wykorzystywana do wyznaczenia maksymalnej prędkości obrotowej ​  | +
-|   ​19 ​  ​| ​ Współczynnik rampy                  |  1              |  200            |  %PWM/​sek. ​   | Współczynnik określający szybkość narastania wysterowania stopnia sterującego od momentu wejścia we właściwą prace regulatora do momentu osiągnięcia prędkości obrotowej zgodnej z zadaną ​  | +
-|   ​20 ​  ​| ​ Ograniczenie prądu maksymalnego ​    ​| ​ 1              |  40             ​| ​ A            | Maksymalny prąd do którego regulator może pracować bez uszkodzenia. W chwili obecnej parametr ten jest programowalny,​ ale nie jest wykorzystywany w regulatorze easyESCU. Funkcjonalność w trakcie opracowania. ​  | +
- +
-====== Wartości wejścia sterującego ====== +
- +
-Do pracy z CSDU nie należy ustawiać innych wartości niż podane niżej+
- +
-^    Wartości parametrów koniecznych do współpracy regulatora easyESCU z komputerem pokładowych easyCSDU ​                                                                      ​^^^^^^ +
-| **Nr** |     ​**Parametr** ​                    | **Wartość** | **Jednostka** |   ​**Opis parametru** ​                                                                               | +
-^ Wejście sterujące PWM                                                                                                                                                        ^^^^^^ +
-|   ​1 ​   |   ​Wartość minimalna ​                 |  1000           ​| ​ 2500           ​| ​ ms           | Minimalna wartość sygnału PWM z odbiornika ​                                   | +
-|   ​2 ​   |   ​Wartość maksymalna ​                ​| ​ 2000           ​| ​ 2500           ​| ​ ms           | Maksymalna wartość sygnału PWM z odbiornika ​                                  | +
-|   ​3 ​   |   ​Poziom włączający ​                 |  1100           ​| ​ -              |  ms           | Poziom PWM powyżej którego następuje uruchomienie silnika ​                    | +
-|   ​4 ​   |   ​Histereza ​                         |  30             ​| ​ -              |  ms           | Odstęp sygnału PWM poniżej progu włączającego powodujący wyłączenie silnika ​  | +
- +
-====== Minimalna częstotliwość komutacji ====== +
- +
-Minimalna częstotliwość komutacji musi być ustawiona w przedziale między częstotliwością początkową i końcową: +
- +
-^    Wartości poszczególnych częstotliwości ​                                                                                                                              ​^^^^^^ +
-| **Nr** |     ​**Parametr** ​                    | **Wartość standardowa ** | **Jednostka** |   ​**Opis** ​                                                                       | +
-^ Komutator elektroniczny - faza Pozycjonowania ​                                                                                                                          ​^^^^^^ +
-|   ​9 ​   |  Częstotliwość początkowa ​           |  12    |  Hz  |   ​Wartość standardowa startowej częstotliwości - optymalna dla większości napędów (nie trzeba jej zmianiać) ​ |   +
-|  10    |  Częstotliwość końcowa ​              ​| ​ 500   ​| ​ Hz  |   ​Wartość standardowa końcowej częstotliwość generacji rozruchowej rampy - optymalna dla większości napędów ​ | +
-|  13    |  Minimalna częstotliwość komutacji ​  ​| ​ 300   ​| ​ Hz  |   ​Wartość standardowa minimalna częstotliwość komutacji faz - optymalna dla większości napędów ​              |  +
- +
-====== Przykładowa konfiguracja ====== +
- +
-Przykładowy plik XML z konfiguracją regulatora: +
-<​code>​ +
-<device type="​ESCU">​ +
- <​settings>​ +
-  <​PWM>​ +
-   <​Input_PWM Min="​1000"​ Max="​2000"/>​ +
-   <​params Value_enabling_engine="​1100"​ Hysteresis="​30"/>​ +
-  </​PWM>​ +
-  <​Regulator>​ +
-   <​params P="​700"​ Ti="​700"​ Max_rotor_speed="​4000"​ Number_of_poles="​14"​ Ramp="​25"/>​ +
-  </​Regulator>​ +
-  <​Commutator>​ +
-   <​positioning Phase_duration="​150"​ PWM="​0"/>​ +
-   <​startup>​ +
-    <PWM Initial="​5"​ Final="​15"/>​ +
-    <​frequency Initial="​12"​ Final="​500"/>​ +
-    <params Frequency_rising="​25"​ Detections="​8"​ Commutation_frequency="​40"​ Angle="​375"/>​ +
-   </​startup>​ +
-  </​Commutator>​ +
- </​settings>​ +
-</​device>​ +
-</​code>​+
produkty/parametry_regulatora_easyescu.txt · ostatnio zmienione: 2011/12/20 16:51 przez Jacek Owczarek