Tabela zbiorcza występowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych w różnych typach ram HornetPoniższe tabele zawierają spis wszystkich elementów konstrukcyjnych ram Hornet i pozwalają na sprawdzenie w jakich ramach występują.

  • Tabele z elementami wyłącznie dla wybranej ramy dostępne są po kliknięciu skróconego symbolu ramy np: Y3-1
  • Więcej zdjęć i informacji o elementach dostepne po kliknieciu symbolu (nazwy) elementu np: 1CNC
  • Aby kupić element kliknij link „Sklep RCC” w ostatniej kolumnie
Typ platformy Symbol ramy Skrócony symbol ramy użyty w tabelach poniżej
TRI Y3M-AH150 Y3-1
TRI Y3L-AH180 Y3-2
QUAD X4S-XS X4-1
QUAD X4M-G10 X4-2
QUAD X4M-AH150 X4-3
QUAD X4M-AHS10150 X4-4
QUAD X4M-AHS12150 X4-5
QUAD X4L-AH180 X4-6
QUAD X4L-AHS10180 X4-7
QUAD X4L-AHS12180 X4-8
QUAD X4L-XL X4-9
HEXA S6M-G10 S6-1
HEXA S6L-AH180 S6-2
HEXA S6L-AHS10180 S6-3
HEXA S6L-AHS12180 S6-4
HEXA S6L-XL S6-5
Bloczki CNC
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
1CNC 2 2 Sklep RCC
2CNC 4 4 8 8 12 Sklep RCC
3CNC 6 6 8 8 12 Sklep RCC
4CNC 1 1 Sklep RCC
5CNC 1 1 Sklep RCC
6CNC 16 16 24 Sklep RCC
7CNC 16 16 16 24 24 Sklep RCC
Elementy ramy z G10 (uniwersalne)
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
FH101 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Sklep RCC
FH102 8 8 8 8 8 Sklep RCC
FH111 Sklep RCC
FH201 Sklep RCC
FH202 Sklep RCC
FH203 Sklep RCC
FH204 Sklep RCC
FH211 3 3 4 4 6 Sklep RCC
FH212 3 3 4 4 6 Sklep RCC
FH213 Sklep RCC
FH214 Sklep RCC
FH221 4 4 6 Sklep RCC
FH222 4 4 6 Sklep RCC
FH231 4 4 6 Sklep RCC
FH232 4 4 6 Sklep RCC
FH241 4 6 Sklep RCC
FH242 4 6 Sklep RCC
FH301 6 6 Sklep RCC
FH311 6 6 6 6 6 6 6 Sklep RCC
FH312 Sklep RCC
FH313 8 8 8 8 8 Sklep RCC
FH314 Sklep RCC
FH321 Sklep RCC
FH401 2 2 2 2 2 2 2 2 Sklep RCC
FH402 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sklep RCC
FH403 2 2 Sklep RCC
FH404 Sklep RCC
FH405 Sklep RCC
FH501 4 6 Sklep RCC
FH502 4 6 Sklep RCC
FH503 4 Sklep RCC
FH504 4 Sklep RCC
FH505 Sklep RCC
Elementy ramy z G10 (dedykowane do TRIcoptera)
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
FHY301 1 1 Sklep RCC
FHY302 1 1 Sklep RCC
FHY311 2 2 Sklep RCC
FHY321 2 2 Sklep RCC
FHY331 1 1 Sklep RCC
FHY332 1 1 Sklep RCC
Elementy ramy z G10 (dedykowane do QUADROcoptera)
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
FHX401 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sklep RCC
FHX402 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sklep RCC
FHX411 1 1 1 1 1 1 1 1 Sklep RCC
FHX421 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sklep RCC
Elementy ramy z G10 (dedykowane do HEXAcoptera)
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
FHAFVP601 1 1 1 1 1 Sklep RCC
FHAFVP602 1 1 1 1 1 Sklep RCC
FHAFVP621 1 1 1 1 1 Sklep RCC
Ramiona aluminiowe
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
AH130 Sklep RCC
AH150 2 4 Sklep RCC
AH180 2 4 4 Sklep RCC
ARH180 1 1 Sklep RCC
AHS10130 Sklep RCC
AHS10150 4 Sklep RCC
AHS10180 4 4 Sklep RCC
AHS12150 4 Sklep RCC
AHS12180 4 4 Sklep RCC
AHS12220 4 4 Sklep RCC
Śruby stalowe M2
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
M2x5mm 2 2 Sklep RCC
Śruby stalowe M3 o podwyższonej twardości *
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
M3x5mm 41 41 34 34 34 34 34 34 34 34 34 20 20 20 20 20 Sklep RCC
M3x6mm 33 33 8 118 38 38 38 38 38 38 38 8 8 8 8 8 Sklep RCC
M3x8mm Sklep RCC
M3x16mm 16 16 Sklep RCC
M3x20mm 16 16 16 24 24 Sklep RCC
M3x25mm 12 12 24 24 24 24 Sklep RCC
Śruby stalowe M3 z łbem walcowym podwyższonej twardości *
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
WM3x8mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sklep RCC
WM3x35mm 12 12 16 16 24 Sklep RCC
Śruby nylonowe M3
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
PM3x6mm 116 Sklep RCC
PM3x8mm 60 Sklep RCC
Wkręty samocentrujęce
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
WSM3x5 2 2 Sklep RCC
Nakrętki stalowe M3
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
NM3_1 12 12 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 Sklep RCC
NM3_11 12 12 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 Sklep RCC
Słupki dystansowe sześciokątne z gwintem wewnętrznym M3
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
FFM3x5 Sklep RCC
FFM3x6 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sklep RCC
FFM3x8 Sklep RCC
FFM3x10 9 12 12 18 Sklep RCC
FFM3x12 15 15 9 9 9 21 9 9 21 21 12 12 12 30 30 Sklep RCC
FFM3x15 52 78 Sklep RCC
FFM3x20 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6 6 Sklep RCC
FFM3x25 9 9 4 12 12 18 Sklep RCC
FFM3x30 Sklep RCC
Podkładki antywibracyjne
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
AV68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sklep RCC
Nity plastikowe
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
SR45 32 Sklep RCC
Lożyska kulkowe
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
BB6800 2 2 Sklep RCC
Oringi gumowe
Widok
elementu
Symbol (nazwa)
elementu
Skrócony symbol ramy Hornet (rozwinięcie w pierwszej tabeli) Link
do sklepu
Y3-1 Y3-2 X4-1 X4-2 X4-3 X4-4 X4-5 X4-6 X4-7 X4-8 X4-9 S6-1 S6-2 S6-3 S6-4 S6-5
O9x15 2 2 Sklep RCC
  • Wszystkie śruby mają podwyższoną twardość - minimum 10.1
  • Każda śruba zakończona jest łbem soczewkowym
  • Do wkręcenie śruby potrzebny jest wkrętak ampulowy 2mm (śruby z łbem kulistym) lub 2,5mm (śruby z łbem walcowym)

Spis elementów mechanicznych

produkty/tabela_zbiorcza_elementow_mechanicznych.txt · ostatnio zmienione: 2011/12/06 17:04 przez Jacek Owczarek